Naše USLUGE

Proizvodnja i prodaja betona

Kapacitet naše betonske baze iznosi 60 m³/h i omogućava pouzdanu isporuku na svim gradilištima u Beogradu i okolini.

Proizvodnja i prodaja agregata i šljunka

Beton IN1 poseduje veliku separacijau, koja nas čini jednim od glavnih dobavljača na tržištu. Vršimo prodaju i prevoz rečnih agregata i drobljenih frakcija.

Prevoz i pumpanje betona

Za transport i ugradnju betona Beton IN1 poseduje 13 miksera kapaciteta 10 i 12 m³ (vozila su nova), kao i 3 auto beton pumpe dužine 26,36 i 39m.